بیانیه اهداف تارنما اداره کل ثبت احوال استان البرز


- تارنماي ثبت احوال استان البرز بصورت تمام وقت در دسترس متقاضيان گرامي بوده و در صورت بروز هرگونه اشكال و نقص فني، به متقاضيان اطلاع رساني خواهد گرديد
- سهولت در ایجاد ارتباطات و ارائه اطلاعات به روز و در لحظه
- ایجاد امکان ارائه خدمات الکترونیکی در فضای مجازی
- ارائه آمار حیاتی چهارگانه ازدواج و طلاق و ولادت و وفات
- آشنایی بازدیدکنندگان از فرایند انجام خدمات مرتبط